ES priėmė „gyvybės draudimu“ vadinamą biologinės įvairovės strategiją - DELFI

Jk biologinės įvairovės strategija 2021 m. ES priėmė „gyvybės draudimu“ vadinamą biologinės įvairovės strategiją

Turinys

  Paieška Vilija Blinkevičiūtė. Savaitė Europos Parlamente: ES ateitis — žalioji politika - Pirmoji ųjų plenarinė sesija kupina darbų ir sprendimų: Lietuvoje ir visame pasaulyje vykstant ekologinėms katastrofoms, prioritetinėmis temomis buvo klimatas ir aplinkos tausojimas. Priimtoje rezoliucijoje palankiai įvertinome Europos Sąjungos ES planą iki m. Taip pat norėtume nustatyti tarpinį tikslą iki m.

  Šis žingsnis laikomas gyvybiškai svarbiu kovojant su klimato kaita ir norint ateityje sumažinti pandemijų atsiradimo pavojų. Per Liuksemburge vykusi susitikimą 27 valstybių narių ministrai pritarė Europos Komisijos strategijai, numatančiai specialią apsaugą mažiausiai 30 proc.

  jk biologinės įvairovės strategija 2021 m

  ES sausumos teritorijų ir vandenų. Ji sukuria darbo vietas ir pragyvenimo šaltinius.

  jk biologinės įvairovės strategija 2021 m

  Europos vyriausybės dabar tikisi, kad EK — bloko pagrindinė vykdomosios valdžios institucija — biologinės įvairovės politikos tikslus integruos į atitinkamus būsimus įstatymų projektus. Be to, valstybės narės nori, kad dalis ES klimato politikos finansavimo būtų nukreipta į biologinės įvairovės programas, priduriama pareiškime.

  jk biologinės įvairovės strategija 2021 m

  Pirmadienį paskelbtoje Europos aplinkos agentūros EAA ataskaitoje įspėjama, kad daugiau nei 80 procentų Europos Sąjungos gamtinių buveinių būklė yra prasta. Bloko narės vis dar turi smarkiai nesutaria šiuo klausimu: grupė valstybių su Lenkija priešakyje mano, kad toks sumažinimas — arba 55 proc.

  Europos Parlamentas penktadienį taip pat be sunkumų priėmė didžiulių žemės ūkio subsidijų įstatymo projektą, įsiutinusį aplinkosaugos aktyvistus, manančius, kad ši iniciatyva neatitinka ES įsipareigojimų kovos su klimato kaita srityje.