Parduotuvės taisyklės

Pirkimopardavimo dienos prekyba

Prekių grąžinimas 6.

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO „IKEA“ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

Įsigytų prekių e-parduotuvėje grąžinimas vyksta remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso m. LR ūkio ministro įsakymu Nr. Prekes, kurių pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija Pardavėjas pakeičia arba priima atgal per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos UAB ''Jaros prekyba'' parduotuvėje, esančioje Vilties pirkimopardavimo dienos prekyba.

pirkimopardavimo dienos prekyba

Prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos. Nepatikusias prekes Pirkėjas grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas. Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir informavus apie tai Pardavėją, Pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos.

Pirkimo Taisyklės

Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota naudota po pranešimo išiuntimo, Pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį.

pirkimopardavimo dienos prekyba

Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos.

pirkimopardavimo dienos prekyba

Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

Pirkimo - pardavimo taisyklės Bendrosios nuostatos 1.

Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, pirkimopardavimo dienos prekyba sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo pateikimo.

Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Taip pat Pirkėjas turi pateikti originalią prekės sąskaitą faktūrą bei užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą, kurioje turi būti nurodyta prekių grąžinimo priežastis.

pirkimopardavimo dienos prekyba

Atsakomybė 7. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

Pirkimo-pardavimo taisyklės

Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis el. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el.

Parduotuvės taisyklės

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius. Informacijos siuntimas 8. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. Baigiamosios nuostatos Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu.

Prekių keitimas ir grąžinimas

Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Bendrosios nuostatos 1.

pirkimopardavimo dienos prekyba

Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Bendrosios Jaros prekyba elektroninės prekybos taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai. Jaros prekyba vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais: 3.

Forex prekybos strategija \

Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. Jaros prekyba  įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus; 3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

Bendrosios pirkimo - pardavimo sąlygos

Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Nuotolinė prekyba, ypač prekyba elektroninėje erdvėje sparčiai auga. Elektroninė prekyba gali apimti įvairias sritis - prekių ir paslaugų pirkimą internetu, sutartis, sudarytas elektroninėje aplinkoje, elektroninius aukcionus, elektroninę bankininkystę, elektroninį tarpininkavimą ir t. Vartotojo žodynas Nuotolinė sutartis yra verslininko ir vartotojo sutartis, kuri sudaroma pagal organizuotą nuotolinio pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sistemą, sutarties šalims fiziškai nesant kartu vienoje vietoje ir naudojant tik ryšio priemones. Nuotolinėmis pirkimo-pardavimo sutartimis laikomos tokios sutartys sudaromos nesusitinkant akis į akį, pavyzdžiui internetu, telefonu, elektroniniu paštu, faksu arba laišku.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas 4. Jaros prekyba gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el.