Unsupported Browser

Profesinių sąjungų sistema, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija - Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija

Stipri profesinė sąjunga — tai monolitinė organizacija, jungianti profesinių sąjungų sistema pagal artimas profesijas ir turinti profesionalias struktūras vietose bei glaudžius ryšius su kitomis stipriomis profsąjunginėmis organizacijomis. Realiomis profesinėmis sąjungomis, kaip taisyklė, negalima laikyti tik vienoje įmonėje veikiančių profesinių sąjungų.

Jose siekiama intensyvios dirbančiųjų užimtumo politikos, efektyvaus valstybinio socialinio draudimo lėšų panaudojimo ir žmogaus saugos darbe garantijų. LSADPS periodiškai organizuoja visų lygių respublikinio, regioninio, vietinio švietimą profsąjungos nariams ir aktyvui. Organizuoja tikslinius seminarus dirbantiesiems dėl saugaus darbo, nelaimingų atsitikimų darbe, streso ir psichologinės įtampos, AIDS problemų, ruošia mokymo programas, metodinę ir kitą medžiagą sociologinių apklausų bei surinktos iš profesinių sąjungų organizacijų informacijos pagrindu. Taip pat LSADPS aktyviai bendradarbiauja ir koordinuoja profesinių sąjungų sistema su kitomis sveikatos sistemoje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis  ir darbdavių organizacijomis  sprendžiant sveikatos sistemoje iškilusias problemas, inicijuojant įstatymų pakeitimus ir papildymus. Pirmą kartą sveikatos sistemos istorijoje m.

Profesinės sąjungos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 50 str. Įmonės lygmuo.

Priimant į darbą darbuotojas sudaro su darbdaviu Įmone darbo sutartį. Šiuo atveju dėl darbo sąlygų tariamasi individualiai, jei iš viso tariamasi. Darbuotojas supažindinamas su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, pareigine instrukcija Kaip taisyklė darbo užmokesčio sistema aiškiai neapibrėžiama ir ja darbdavys gali manipuliuoti. Jei nepatinka — nedirbk!

Darbo užmokesčio sistema privalo būti aiški, teisinga ir visiems darbuotojams suprantama. Materialinis skatinimas, priedai, priemokos, premijos Dažnai tos taisyklės nėra sudaromos ir viskas profesinių sąjungų sistema pagal darbdavio įgalioto atstovo nuomonę, kuri dažnai būna subjektyvi.

Ne gana to, vienašališkai bloginamos darbo sąlygos, mažinamas darbo užmokestis, nemokami darbuotojams priklausantys priedai ir priemokos. Darbo ir poilsio laikas atostogų grafikai, darbo grafikai nustatomi vienasmeniškai dažnai sudaromi pažeidžiant įstatymus, teisingumo kriterijus, proteguojant ar persekiojant atskirus darbuotojus.

Įstatymas įpareigoja darbdavį derinti darbo, atostogų grafikus vidaus darbo taisykles derinti su įmonės profesine sąjunga. Esant darbuotojų atstovams darbdavys privalo juos informuoti ir konsultuotis su jais dėl įmonės reorganizavimo, jos veikos perspektyvų, darbuotojų skaičiaus sumažinimo, verslo ar jo dalies perdavimo Darbdavys turi savo ir kolektyvo interesus derinti ir ginčus spręsti derybų būdu.

Profesinių sąjungų mitingas

Tai maža dalis to ką privalo daryti profesinė sąjunga įmonėje, tačiau įmonės profesinės sąjungos valdymo organus sudaro įmonės darbuotojai kuriems trūksta ne tik žinių, bet ir galimybių tinkamai atstovauti darbo kolektyvą. Taigi, pagrindiniai įmonės profesinės sąjungos tikslai yra formuluoti pačią problemą, o ją spręsti turi aukštesnis teritorinis šakinis, teritorinis ar net šakinis profesinės sąjungos organas.

Teritorijos lygmuo. Kaip taisyklė įmonės profesinė sąjunga neturi finansinių galimybių išlaikyti etatinį, nepriklausomą nuo darbdavio savo atstovą.

Užsienyje profesinių sąjungų sistema sąjungos pirminę organizaciją sudaro visos pagal interesus šaką veikiančios profesinės sąjungos.

Pavyzdžiui apskrities miesto, rajono pramonės ar biudžetinių organizacijų profesinė sąjunga. Tokios profesinės sąjungos padaliniai veikia tos šakos apskrities miesto ar rajono pramonės ar biudžetinėse įmonėse.

trikampėje atlanto prekybos sistemoje pagamintos prekės kilo iš kurio regiono apykaklės akcijų pasirinkimo sandoriai

Tai būtų teritorinė — šakinė profesinė sąjunga. Vienareikšmiškai tokia profesinė sąjunga turi ženkliai didesnę derybinę galią nei vienos įmonės profesinė sąjunga. Ji jau gali turėti ir etatinį pirmininką. Tokia profesinė sąjunga kartu su įmonės profesine sąjunga turėtų dalyvauti ruošiant ir pasirašant įmonės kolektyvinę sutartį, užtikrinti kartu su teritorine ir šakine profesine sąjunga jos kontrolę ir vykdymą.

Norint daryti įtaką vietinei politinei valdžiai teritorinės šakinės Profsąjunginės organizacijos jungiasi sudarydamos teritorinę profesinę sąjungą. Tokia organizacija jau gali daryti įtaką atstovaujant darbuotojus visoje teritorijoje.

Ji gali turėti įstatymų ir kolektyvinių sutarčių priežiūros inspekcijas, teisinės pagalbos tarnybas. Taigi, įmonės profesinė sąjunga formuluoja įmonės darbuotojų problemas, o jas spręsti turi teritorinė šakinė ar teritorinė profesinė sąjunga.

3 barų prekybos sistema akcijų pasirinkimo sandoriai tlumacz

Šakos lygmuo. Civilizuotame pasaulyje dėl atlyginimų dydžio ir apmokėjimo sistemos deramasi šakos lygyje. Įstatymas numato, kad šakos lygyje deramasi ir nustatomos LR DK 50 str. Šakos profesinės sąjungos derybinė galia ir derybų rezultatai priklauso nuo teritorinių — šakinių padalinių stiprumo jų veiksmų koordinacijos ir solidarumo su kitomis šakomis ir teritorijomis.

Pažymėtina, kad įmonės kolektyvinė sutartis yra lengvai ir efektingai sudaroma jei egzistuoja sudaryta šakos kolektyvinė sutartis. Profesinių sąjungų sistema jungtinės profesinės sąjungos tikslas šiame profsąjunginio judėjimo vystimosi etape ir yra sudarymas bent metmenų lygyje šių sutarčių.

Respublikinis lygmuo. Darbuotojo profesinės, ekonominės bei socialines teisės bei interesai turi būti ginami ir priimant įstatymus, biudžetą, LR Vyriausybės nutarimus.

Bylos straipsnis. Darbuotojų atstovavimo sistema 1. Darbuotojų atstovavimas reiškia darbuotojų teisių ir interesų gynimą ir atstovavimą jiems santykiuose su kitomis socialinės partnerystės šalimis, darbo ginčus nagrinėjančiose ir socialinės partnerystės institucijose, teisių ir pareigų jiems sukūrimą ir keitimą ar kitokį dalyvavimą, nustatant darbuotojų darbo, socialines ir ekonomines teises ir pareigas darbo teisės normų nustatyta tvarka. Darbuotojų atstovais laikomi profesinė sąjunga, darbo taryba ar darbuotojų patikėtinis. Profesinės sąjungos šio kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais kolektyviai atstovauja profesinių sąjungų sistema nariams — darbuotojams ir asmenims, dirbantiems Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nurodytais darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindais kolektyviniuose darbo santykiuose.

Verslo, LR Vyriausybės ir darbuotojų interesai privalo būti derinami sudarant Nacionalinę kolektyvinę sutartį. Nacionalinės kolektyvinės sutarties galiojimo laikotarpiu šie interesai derinami ir konfliktai reguliuojami šios sutarties nustatyta tvarka sudarytoje Trišalėje komisijoje. Tinkamai atstovauti darbuotojų interesus gali tik kvalifikuotai ir gerai paruoštas profesinės sąjungos aktyvas.

gausite greitas svetaines pasinaudoti akcijų pasirinkimo sandorių mokestiniu poveikiu

Visa tai ir profesinių sąjungų koordinavimas Respublikos mastu ir yra atliekama Respublikiniame lygmenyje. Tai tik labai trumpa profesinių sąjungų sistema judėjimo vizija kuri beje praktiškai gerai veikia visame civilizuotame pasaulyje. Norint Lietuvoje sukurti profesinių sąjungų judėjimą privalome susiorientuoti ir įvertinti esamą padėtį.

Unsupported Browser

Tik supratę, kad profsąjunginis judėjimas Lietuvoje yra silpnas, nerodantis jokių apčiuopiamų rezultatų nėra Nacionalinės, šakų kolektyvinių sutarčių perimsime Europos profsąjunginę patirtį. Suprasime kokių profesinių sąjungų mes norime. Kuriantis naujoms profesinėms sąjungoms ne kartą buvo klausiama, kokios profesinės sąjungos Jūs norėtumėte?

Ar mums reikėtų profesinės sąjungos pastatą statyti greitai, bet iš šiaudų ar šakaliukų ir kapitališkai akmeninį kuriame gyventų ir mūsų vaikų vaikai. Atsakymas būdavo vienareikšmis — profesinės sąjungos pastatas turi būti tvirtas.

Dvejetainių parinkčių indikatorius einšteinas, kad nauji Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos įstatai mūsų tikslais įvardija ne tik šakinių sutarčių, bet ir bendraujant su kitomis profesinėmis sąjungomis siekti Nacionalinės kolektyvinės sutarties sudarymo.