Priėmimas į Sautamptono universitetą. Socialinių mokslų fakultete

Sautamptono solent universiteto strategija,

Žiedinės ekonomikos modeliavimas ir įveiklinimo perspektyva atviros mažos ekonomikos šalyje Projekto pavadinimas - Žiedinės ekonomikos modeliavimas ir įveiklinimo perspektyva atviros mažos ekonomikos šalyje Projekto kodas  - Nr. Santrauka — Projektas yra skirtas įvertinti makroekonominius efektus mažoje atviros ekonomikos šalyje, pereinant iš linijinio ekonomikos modelio į žiedinę ekonomiką.

Naujas požiūris į optimalios valiutos erdvės teoriją heterogeninėje Europos Sąjungoje/Euro4Europe

Nepaisant ES iniciatyvų diegti žiedinės ekonomikos koncepciją praktikoje, iki šiol dar dažna ekonominė sistema kas būdinga ir Lietuvos ekonomikai pasižymi linijine gamtinių išteklių transformacija į gamybą, vartojimą ir atliekas.

Stokojama didesnio gamtinių išteklių produktyvumo, ilgesnio gaminių vartojimo laiko, pakartotino panaudojimo, naudotų produktų dalių naudojimo gamyboje ir atliekų perdirbimo. Mokslinėje literatūroje pasigendama išsamios, kompleksinės analizės apie tiriamą reiškinį mažoje atviros ekonomikos šalyje, perėjimo iš linijinės į žiedinę ekonomiką pasekmių poveikį miestų, regionų ir šalies ekonomikos dinamikai, visuomenės gerovei, naujų darbo vietų sukūrimui. Be to, svarbu užtikrintų CE koncepcijos įveiklinimo integralumą su skirtingo lygmens strateginiais dokumentais.

  1. Они не ощутили никакого изменения в движении корабля, но внезапно Олвин обратил внимание, что звезды поплыли по экрану.
  2. Dirbti iš namų suomijos
  3. Dvejetainių parinkčių lenta
  4. Но в направлении на запад воды плясали, струились, сверкали острыми бликами, посылая глазу цвета такой яркости и чистоты, о существовании которых Олвин и не подозревал.
  5. Dienos prekybos mokesčių strategijos

Prieš įgyvendinant praktiškai ir pradedant naudoti viešus finansinius išteklius, svarbus gilus metodologinis supratimas apie ekonominės sistemos virsmą iš linijinės į CE.

Tyrimo rezultatai tiesiogiai prisidės su nauju metodologiniu indėliu prie tvarios ekonomikos mokslo krypties plėtros bei atitinkamų mokslinių uždavinių sprendimo: žiedinės ekonomikos koncepcijos išgryninimo ir ekosistemų funkcionavimo apibrėžimo mažos atviros ekonomikos atveju, dinaminio stochastinio bendrosios pusiausvyros DSGE modelio kūrimo mažai atvirai ekonomikai, siekiant įvertinti žiedinės ekonomikos įveiklinimo pasekmes, strateginių pasiūlymų suformavimo.

Šis projektas vyks dviem etapais.

Akademinė specializacija

Pirmiausia bus sukuriama teorinė analizė ir gaunami duomenys, reikalingi tokiai analizei. Antra, bus sukuriamas dinamiškas stochastinis bendros pusiausvyros modelis mažai atvirai ekonomikai, siekiant įgyvendinti pasekmes pagal CR principus.

sautamptono solent universiteto strategija

Norint pasiekti šį tikslą bus įgyvendinamos tokios užduotys: 1. Išsiaiškinti CE sąvoką remiantis plačia literatūros apžvalga, apimančia mikro, mezo ir makro lygių sąveiką, ir atnaujinti strateginių dokumentų analizę. Sukurti duomenų bazių kūrimo ir ekspertų apklausos metodiką.

Parengiamieji metai Sautamptono universitete Fondo metų parengiamoji programa Studentams, kuriems reikalingi papildomi mokymai anglų kalba ir dalykai, pasirinkti tolesnėms studijoms. Atskiros programos inžinerijos, gamtos mokslų, humanitarinių mokslų ir verslo specialybėms.

Sukurti naują CE funkcionavimo Lietuvoje duomenų bazę. Atliekant ekspertų apklausą, nustatyti CE politikos veiksnius ir iššūkius Lietuvoje.

Kaip nekaininių priemonių taikymas gali padėti padidinti energetinį efektyvumą reikiamu metu

Sukurti pažangiausią dinamiškos stochastinės bendros pusiausvyros modelį mažai atvirai ekonomikai su CE elementais, tam, kad būtų galima įvertinti perėjimo prie aukštesnio CE įgyvendinimo lygio makroekonominius padarinius. Pateikti strateginius pasiūlymus ir rekomendacijas, kaip pereiti prie aukštesnio CE įgyvendinimo lygio.

sautamptono solent universiteto strategija

Veiksniai, lemiantys norą atskleisti savo asmeninius duomenis, sautamptono solent universiteto strategija jo įtaka pirkimo kanalo pasirinkimui Projekto pavadinimas — Veiksniai, lemiantys norą atskleisti savo asmeninius duomenis, ir jo įtaka pirkimo kanalo pasirinkimui Paraiškos kodas - Nr.

S-MIP Projekto vykdytojai — dr. Sigitas Urbonavičius, dr. Vatroslav Škare, dr. Mindaugas Degutis, dokt. Ignas Zimaitis, dokt. Vaida Kaduškevičiūtė Projekto tikslas — nustatyti, kokie veiksniai lemia pirkėjų norą atskleisti asmeninius duomenis, kai jie renkami komerciniais tikslais, ir kaip ketinimas atskleisti duomenis pasireiškia perkant.

Sautamptono universitetas prisijungia prie „Quantum Technology Hub“tinklo

Konkrečiai siekiama nustatyti, kokie veiksniai daro didžiausią įtaką norui atskleisti savo asmeninius duomenis, kaip noras atskleisti asmeninius duomenis pirkimo atveju daro įtaką pasirenkant pirkimo kanalą elektroninį, tradicinį arba mišrų bei sąveikauja su pasitikėjimu pardavėju bei laukiama nauda iš asmeninių duomenų atskleidimo. Santrauka — Didėjantis asmeninių duomenų naudojimas sudaro prielaidas prisitaikyti prie individo poreikių ir jį vis geriau sautamptono solent universiteto strategija.

Parengiamieji metai Sautamptono universitete Fondo metų parengiamoji programa Studentams, kuriems reikalingas papildomas anglų kalbos mokymas ir tolesnėms studijoms pasirinkti dalykai. Atskiros inžinerijos, gamtos mokslų, humanitarinių ir verslo specialybių programos.

Tačiau asmeninius duomenis atskleisti gali būti rizikinga, jei tiksliai nežinoma, ar jie bus tinkamai saugomi bei naudojami. Rūpinimosi savo privatumu klausimas plačiai nagrinėjamas mokslo bei praktinėje plotmėje, tačiau daug menkiau žinoma apie kitą privatumo pusę: asmens norą atskleisti asmeninius duomenis žinant, kad forex parduoda eurą bus naudojami komerciniais tikslais duomenų savininko labui.

Tai ypač aktualu, įsigaliojus Europos bendrajam duomenų apsaugos reglamentui BDARreikalaujančiam, kad duomenys būtų renkami tik su jų savininko sutikimu, kas žymiai tiksliau apibrėžia rinkodaros su leidimu angl.

Nuotraukos

Asmens noras atskleisti savo duomenis tampa tiesiogiai priklausomas nuo jo pasitikėjimo duomenų gavėju bei nuo to, kokios naudos jis tikisi sau. Šioje srityje pastebima mokslinių žinių spraga, kurią projektu siekiama bent iš dalies užpildyti.

SOLENT UNI Q\u0026A - freshers, halls \u0026 a foundation year?

Asmeninė kainodara, privatumas ir paieška mažmeninėse rinkose Projekto pavadinimas — Asmeninė kainodara, privatumas ir paieška mažmeninėse rinkose Paraiškos kodas - Sigitas Urbonavičius, Dr. Vaiva Petrikaitė Projekto tikslas — Tirti vartotojų paskatas saugoti asmeninę informaciją mažmeninėse rinkose, kur taikoma asmeninė kainodara ir vyrauja informacijos asimetrija, ir skatinti mokslinio darbo patirties ir žinių mainus tarp tyrėjos ir priimančiosios institucijos mokslinių darbuotojų.

Santrauka — Leisdamas prekių ir paslaugų pardavėjams apie save žinoti daugiau, vartotojas gali nesivarginti ir neieškoti pageidaujamų pirkinių: pardavėjai patys pateiks jam pritaikytus pasiūlymus.

Deja, pasiūlytas sautamptono solent universiteto strategija, nors ir atitiks vartotojo poreikius, dažnai bus brangus. Dėl šios priežasties pirkėjas gali nuspręsti saugoti asmeninius duomenis ir negaudamas asmeninių pasiūlymų veltis į laiko ir pastangų reikalaujančias reikiamos prekės už mažą kainą paieškas.

Šio projekto vykdymo metu tyrėja analizuos tokio pobūdžio vartotojų pasirinkimus mažmeninėse prekių ir paslaugų rinkose ir sautamptono solent universiteto strategija rekomendacijas kaip pagerinti šių rinkų efektyvumą, didinti vartotojų gerbūvį.

sautamptono solent universiteto strategija

Tyrėja taps Vilniaus universiteto akademinės bendruomenės nare, dalinsis Ispanijos ir Nyderlandų karalystės akademinėse institucijose sukaupta mokslinio darbo patirtimi ir prisidės prie tarptautinių akademinių ryšių plėtimo ir stiprinimo. Tuo pačiu metu ji semsis studijų programų kūrimo ir tobulinimo patirties bei užmegs ryšius su vietos verslo ir kitų organizacijų atstovais.

Šie žingsniai užtikrins, kad ateityje tyrėja vykdys sėkmingus aukšto lygio mokslinius projektus, kuriuose dirbs kartu su Vilniaus universiteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų akademine bendruomene bei verslo ir valstybės institucijų atstovais.

sautamptono solent universiteto strategija

Finansavimo šaltinis - Projektas bendrai finansuotas iš iš Europos socialinio fondo lėšų projekto Nr. Ekonomikos struktūrų kaita, ūkio sektorių efektyvumas ir produktyvumo kėlimas Projekto pavadinimas — Ekonomikos struktūrų kaita, ūkio sektorių efektyvumas ir produktyvumo kėlimas Projekto kodas - Giedrė Dzemydaitė stažuotojaprof.

Algirdas Miškinis stažuotojos vadovas Projekto tikslas — tobulinti jaunosios mokslininkės mokslinę kvalifikaciją per praktinę mokslinę veiklą, kuria siekiama įvertinti ūkio sektorių efektyvumą, nustatyti neproduktyvumo apraiškas ekonomikos struktūroje ir pateikti siūlymus jų sprendimui.

sautamptono solent universiteto strategija

Santrauka — keliamas uždavinys po doktorantūros stažuotės metu kelti stažuotojos mokslinę kvalifikaciją atlikti aukšto mokslinio lygio tyrimus, išnagrinėti metodų taikymo galimybes ūkio sektorių efektyvumo vertinimui, apjungiant neparametrinius efektyvios ribos metodus ir neuroninius tinklus, sudarytą metodiką pritaikyti neproduktyvumo apraiškų ES šalių ir regionų ekonomikos struktūroje nustatymui, pateikti siūlymus produktyvumo kėlimui ir sumanios specializacijos plėtojimui.

Mokslinio tyrimo projekto įgyvendinimas praplečia mokslinį pažinimą ekonomikos struktūrinių pokyčių, sektorių efektyvumo vertinimo ir produktyvumo kėlimo srityse, analizuojant šalių ir regionų ekonomikas.

sautamptono solent universiteto strategija